O PORTALU ODBORNIK.ME

Građanska participacija na lokalnom nivou je posebno važna, jer se ona tiče uticanja na procese koji se najdirektnije odnose na njihov svakodnevni život, rješavanje postojećih problema i prepoznavanje potreba.

Onlajn portal odbornik.me ima za cilj da poveže građane sa odbornicima u lokalnoj samoupravi kao njihovim legitimno izabranim predstavnicima. Ovaj portal omogućiće građanima da na lakši način, upotrebom novih tehnologija komuniciraju sa odbornicima i na taj način direktno učestvuju u procesima donošenja odluka, kreiranja politika ali i pozivanja lokalnih vlasti na veći stepen odgovornosti i otvorenosti u svom radu.

Projekat se realizuje uz pomoć Charles Stewart Mott fondacije.