Goran Kiković

OSNOVNI PODACI
Rodjen:
Podatak nije unešen
Partija:
DF
Profesija:
Podatak nije unešen


Poruke upućene odborniku



    Odborniku do sada nije poslata ni jedna poruka!

Aktivnost odbornika