Anđela Bojović

OSNOVNI PODACI
Rodjen:
23.09.1990. godine
Partija:
SNP
Profesija:
Podatak nije unešen


Poruke upućene odborniku    Odborniku do sada nije poslata ni jedna poruka!

Aktivnost odbornika